POGRAMA ELECTORAL 26M

Economia, ocupació i comerç local

 1. Recuperar els serveis públics els contractes dels quals vencen i passar a la seua gestió directa per part de l’Ajuntament amb l’objectiu d’aconseguir una reducció de costos i una millora del servei.

 2. Incloure clàusules socials en tots els contractes que se signen per a garantir unes condicions laborals dignes per als treballadors, respecte al medi ambient, etc. De la mateixa manera, negociar la introducció d’aquestes clàusules socials en els contractes que estan en vigor.

 3. Crear bosses d’ocupació, gestionades per l’ajuntament, per a cobrir les necessitats generades pels serveis públics remunicipalitzats.

 4. Negociar amb les empreses la concessió de les quals no vença durant aquesta legislatura que la contractació per a llocs de treball sense formació específica es faça mitjançant una borsa d’ocupació temporal gestionada per l’Ajuntament. Aquesta bossa tindrà en compte la situació socioeconòmica, amb especial atenció a col·lectius amb majors dificultats d’inserció laboral com a joves, majors de 50 anys, etc.

 5. Signar convenis de col·laboració amb les associacions de comerciants i empresaris amb la finalitat de dur a terme accions conjuntes de formació i inserció laboral.

 6. Fomentar el cooperativisme mitjançant la formació i orientació així com l’assistència tècnica i jurídica. Crear programes de subvencions de suport a projectes cooperatius.

 7. Crear mecanismes d’ajuda directa al xicotet comerç mitjançant partides econòmiques per a la reactivació del comerç local.

 8. Crear una banca pública que ajude els emprenedors del nostre poble i famílies per a desenvolupar una economia real i sostenible creadora d’ocupació.

 9. Desenvolupar pressupostos participatius per barris i associacions.

 10. Incloure beneficis socials en les ordenances fiscals per a col·lectius desfavorits facilitant així uns impostos progressius més concordes a la realitat diversa de les famílies. Es requereix una redistribució justa de la riquesa perquè existisca una igualtat real d’oportunitats.

 11. Posada en marxa d’un Viver d’empreses i Co-Working.

 12. Donar suport a el teixit comercial de proximitat amb la producció i el consum local (Productes de Km 0).

 13. Desenvolupar una plataforma web per a la venda on-line de productes del Mercat de Catarroja.

 14. Crear una aplicació per a ajudar i potenciar el comerç local.

 15. Crear, recuperar i continuar amb aquelles campanyes institucionals de suport al comerç local com el “Taparroja”, concursos d’escaparatisme, etc.

 16. Simplificar i facilitar amb ajuda tècnica la burocràcia i els tràmits del comerç local.

 17. Informació en les vies públiques mitjançant panells informatius dels comerços.