POGRAMA ELECTORAL 26M

Sanitat

  1. Impulsar Programes d’Educació per a la Salut. Desenvolupar activitats i programes que promoguen la salut i l’adquisició d’hàbits saludables: prevenció de l’anorèxia, la bulímia i l’obesitat; educació sexual, programes de deshabituació tabàquica, i contra el consum abusiu d’alcohol. Promocionar i facilitar les practiques d’activitat física adequada com a garantia de salut i benestar en totes les edats.

  2. Impulsar actuacions que garantisquen un adequat nivell de salut mediambiental a la ciutat, desenvolupant treballs de control i inspecció en les següents matèries: controls sistemàtics en la qualitat de l’aigua de consum, d’aigües residuals, de la contaminació electromagnètica, atmosfèrica, lumínica i acústica; control de la higiene i salubritat en els llocs i serveis públics; control en la distribució i subministrament d’aliments i begudes i en la gestió i eliminació dels residus urbans, i del seu adequat reciclatge.

  3. Reforçar els Plans Municipals de Prevenció en Drogodependències i les Unitats de Prevenció Comunitària, com a instruments necessaris per a fer front als problemes ocasionats pel consum de drogues i altres conductes addictives; és necessari reforçar les actuacions de prevenció, sobretot en els col·lectius de risc, i impulsar totes les actuacions destinades a la detecció precoç i a l’atenció immediata de les seues conseqüències en coordinació amb altres institucions.

  4. Mantindre negociacions amb la Conselleria de Sanitat perquè el Servei d’urgències de Catarroja puga ampliar el servei de pediatria donada la gran població infantil de la zona d’inclusió.

  5. Treballar i negociar amb la Conselleria de Sanitat per a acostar els serveis sanitaris especialitzats a la població de Catarroja a través d’un centre de salut integrat que puga disposar d’especialitats mèdiques.

  6. Millorar la connexió dels barris més allunyats de la població amb el Centre de Salut i amb l’hospital de referència a través d’autobusos urbans i interurbans amb horaris freqüents.

  7. Millorar l’estacionament amb creació d’aparcaments en la zona del Centre de Salut i carrers adjacents atés que l’àrea d’atenció aconsegueix diversos pobles.

  8. Crear un banc de préstec d’articles per a discapacitats transitòries (crosses, cadires de rodes, llits articulats etc.), gestionat coordinadament pels Serveis Socials i el Centre de Salut.

  9. Dotar a tots els espais públics i patrulles de la Policia Local de desfibril·ladors.