POGRAMA ELECTORAL 26M

Educació

 1. Desenvolupar un projecte de Ciutat Educadora i crear el Consell de la Infància. Promoure projectes educatius de localitat amb espais de debat i reflexió entre els diferents agents educatius i socials amb els quals connectar els projectes educatius dels centres: educació per a la salut, esport, educació viària, sexisme, xenofòbia, educació mediambiental, reciclatge, educació del temps d’oci, voluntariat…

 2. Dotar de valor educatiu a totes les actuacions municipals i destinar recursos per a desenvolupar l’acció educativa transversal a l’Ajuntament i el treball en xarxa d’institucions i entitats ciutadanes.

 3. Prevaldre i fomentar l’ús del valencià com a senya d’identitat del poble, respectant la diversitat cultural i lingüística de totes les persones que viuen a Catarroja.

 4. Crear rutes infantils, camins escolars i carrils-bici per a possibilitar el desplaçament amb autonomia dels xiquets i xiquetes pel poble, que afavorisquen la interrelació de les escoles i els espais pensats especialment per a la infància i amb senyalització adaptada a les característiques dels usuaris.

 5. Iniciar un projecte municipal d’organització de la jornada escolar acadèmica i d’oci que permeta coordinar els centres educatius i les entitats que ofereixen activitats per als xiquets i xiquetes buscant una distribució més racional del temps educatiu, d’oci i laboral que permeta la conciliació familiar.

 6. Crear un programa de subvencions específiques destinades a projectes d’associacions locals que tinguen un especial valor educatiu així com a projectes d’equips docents encaminats a la millora de l’educació.

 7. Fomentar els horts escolars i en espais públics comuns aprofitant al màxim el seu valor educatiu.

 8. Aprofitar tots els espais públics com a elements educatius: espais expressius en murs i tanques, espais per a jocs tradicionals, parc d’educació viària per a bicis, etc.

 9. Fer un parc arqueològic de la Vila Romana amb monitors i tallers perquè els joves, xiquets i xiquetes estudien, coneguen i estimen la història del poble.

 10. Fer ús del Port i l’Horta de Catarroja com a espais naturals de màxim interés educatiu i mediambiental on centrar accions educatives, com per exemple visites guiades, gastronomia, vela llatina, etc.

 11. Donar suport a l’activitat educativa del Conservatori de Música i de les Escoles de Música de la Unió Musical i de L’Artesana. Establir convenis amb aquestes, dotar-les d’ajudes i finançar la concessió de premis als músics, grups musicals i estudiants.

 12. Promoure l’oci educatiu en totes les edats.

 13. Obrir els centres educatius fora de l’horari lectiu: aprofitament d’espais esportius, ús de les infraestructures per associacions culturals, etc. Dotar dels recursos suficients per a assegurar una bona convivència en l’espai.

 14. Donar suport i potenciar la creació i desenvolupament dels projectes de patis coeducatius dels centres escolar.

 15. Exigir a la Generalitat que s’incrementen els recursos humans i econòmics per a l’escola pública.

 16. Mantindre una actitud permanent de negociació i reivindicació amb les administracions autonòmiques perquè els centres públics d’ensenyament reuneixen les millors condicions quant a infraestructures, recursos humans i materials, programes d’atenció a la diversitat i compensació de desigualtats, programes de formació de famílies i docents, programes d’investigació i innovació educativa i tots aquells que propugnen una educació de la màxima qualitat per a totes les persones.

 17. Exigir a la Conselleria d’Educació la disminució de les ràtios escolars.

 18. Potenciar la participació de les famílies i dels alumnes en la vida dels centres educatius i en els òrgans de participació municipals, donant prioritat a les necessitats i reivindicacions de les AMPA.

 19. Mantindre i promoure la representació municipal en els consells escolars dels centres educatius per a conéixer les seues necessitats i participar activament en la seua gestió.

 20. Planificar activitats educatives alternatives (Jornades, Seminaris, Conferències, Grups de Debat) que permeten a la ciutadania adquirir consciència crítica per a participar amb rigor i responsabilitat en assumptes socials i polítics: justícia social, convivència i pau, ecologia, medi ambient i sostenibilitat, salut física i mental, igualtat entre homes i dones, llibertat sexual, multiculturalitat, etc.

 21. Destinar el sòl públic d’ús educatiu exclusivament a la construcció de centres públics.

 22. Auditar l’estat d’edificis, instal·lacions esportives i patis de les escoles públiques i procedir a les obres de reparació, reforma, manteniment, ampliació i millora.

 23. Assegurar mitjançant la Comissió Municipal d’Escolarització l’escolarització equilibrada de l’alumnat en tots els centres educatius.

 24. Lluitar contra la segregació escolar amb la promoció i aplicació del principi d’escolarització equilibrada com a eix de tota la planificació educativa (reserva de places, gestió de la matrícula, disminució de ràtios, etc.).

 25. Promoure i potenciar polítiques compensatòries en aquells centres que concentren a alumnat amb més dificultats.

 26. Lluitar contra els efectes educatius de la pobresa infantil i posar tots els mitjans per a reduir de forma dràstica el fracàs i l’abandó escolar amb la creació de serveis multidisciplinaris que atenguen les necessitats socials i educatives de 0 a 18 anys.

 27. Promoure aules de reforç per a alumnes de famílies en situació de pobresa i exclusió per a lluitar contra el major risc de fracàs escolar i els baixos resultats educatius.

 28. Millorar l’oferta educativa en períodes vacacionals de manera que siga integradora i de qualitat.

 29. Millorar l’oferta d’activitats complementàries extraescolars com a escoles esportives, escola de teatre, aules matinals, etc.

 30. Incrementar els recursos per als programes existents contra l’absentisme i l’abandó escolar.

 31. Iniciar la creació d’una xarxa pública d’Escoles Infantils de 0 a 3 anys amb l’objectiu d’arribar a cobrir les necessitats del poble. Ampliar l’oferta de serveis educatius per als xiquets de 0 a 3 i les seues famílies: espais familiars, ludoteques…

 32. Promoure polítiques de formació permanent per a garantir l’educació de totes les persones en qualsevol edat. Donar el suport adequat a l’Escola d’Adults i iniciar un projecte obert i participatiu amb la finalitat d’ampliar el seu servei.

 33. Potenciar l’ensenyament dels idiomes facilitant possibles ampliacions de l’extensió de l’Escola Oficial d’Idiomes a Catarroja.