POGRAMA ELECTORAL 26M

Protecció animal

  1. Potenciar el Consell Municipal de Protecció Animal amb la participació de tots: veterinaris, associacions i membres de tots els grups polítics amb representació a l’ajuntament.

  2. Regular les condicions i un cens dels refugis.

  3. Subscriure convenis amb veterinaris i associacions, per a crear línia de bonificacions en campanyes d’esterilització i vacunació i cursos d’educació canina afavorint la socialització dels animals.

  4. Millorar les zones d’esplai caní existents adequant-les, aconseguint millors condicions higiènic-sanitàries tant en les pròpies zones d’esplai com en l’entorn.