POGRAMA ELECTORAL 26M

Majors

 1. Mantindre un adequat nivell d’informació a la població, a més de les xarxes socials, web i oficina d’informació, a través de la divulgació escrita d’un catàleg de les ajudes i serveis existents a les quals poden optar les persones majors de 65 anys.

 2. Detectar i resoldre situacions de necessitat amb serveis d’informació, orientació, assessorament i diagnòstic en situacions de necessitat amb mesures ràpides per a resoldre aquesta situació.

 3. Garantir l’atenció immediata i la presa de mesures de protecció en el cas d’abandó, negligència o maltractaments als majors, també es facilitarà l’acompanyament i transport a les persones majors amb dificultats econòmiques i cognitives sense xarxa familiar.

 4. Posar en valor els drets socials com la quarta pota de l’estat de benestar (amb la sanitat, l’educació i el sistema de pensions), garantint a través de pressupostos suficients el desenvolupament de totes les àrees de l’ordenança del servei d’Atenció Domiciliària.

 5. Millorar el Servei d’Ajuda a domicili i el programa “Menjar a casa” per a persones dependents i programes de suport a la unitat de convivència .

 6. Treballar en coordinació amb la Conselleria de benestar social pel desenvolupament de la Llei de Dependència.

 7. Crear una comissió sociosanitària entre els professionals dels centres de salut i dels serveis socials, per a millorar l’atenció de les persones dependents, impulsant programes conjunts d’atenció física i cognitiva, fisioteràpia, teràpia ocupacional, xarxes d’ajuda mútua, conservació d’habilitats, atenció als domicilis prevenint les institucionalitzacions, etc.

 8. Suport als malalts d’Alzheimer, fonamental per a retardar la malaltia.

 9. Crear programes d’atenció a Persones Cuidadores, dirigits a millorar la seua formació específica en tècniques de cura personal, així com oferir programes de respir i de suport psicològic per a afrontar les diverses situacions que es donen.

 10. Promoure un voluntariat juvenil relacionat amb les persones majors, per exemple amb lloguers d’habitació a canvi d’acompanyament i suport.

 11. Crear un Servei d’acompanyament individual per a gestions de proximitat (banc, metge, perruqueria, compra, etc.).

 12. Mantindre ofertes culturals, socials i d’oci amb programes adaptats segons l’edat i les preferències per a majors de 65 anys. Fomentar la creació d’associacions per habilitats o aficions (exemple: joc de petanca, jocs de taula, etc.) com a forma de conservació de les nostres tradicions.