POGRAMA ELECTORAL 26M

Benestar social

 1. Millorar i desenvolupar el pla municipal de serveis socials inclusius. Els serveis socials, com a part fonamental de l’estat del benestar, han d’estar a la disposició de la població general, de manera que qualsevol persona, al llarg de la seua vida, tinga lliure accés a ells.

 2. Crear l’oficina física i virtual d’informació, orientació i assessorament a tota mena d’ajudes: bo elèctric, ajuda per fill a càrrec, eficiència energètica; ajudes municipals i prestacions, facilitant l’accés a tota la població mitjançant campanyes informatives.

 3. Crear línia de subvencions per a material escolar, activitats culturals i esportives mitjançant acords de col·laboració amb comerços, empreses, associacions culturals i clubs esportius del municipi, amb l’objectiu de garantir l’accés a xiquets i xiquetes en edat escolar

 4. Ampliar les ordenances d’ajudes, modificant criteris de col·laboració i accés a prestacions, serveis i assistència, amb l’objectiu de millorar o previndre possibles situacions de risc.

 5. Col·laborar amb les entitats d’iniciativa social que desenvolupen programes en el territori en la provisió de prestacions i servei mitjançant el treball en xarxa i coordinació tècnica, així com l’orientació tècnica a aquestes entitats.

 6. Desenvolupar la Llei de la Funció Social de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana en col·laboració amb la Generalitat, permetent l’ampliació dels recursos destinats a polítiques locals destinades a habitatge, fomentant el lloguer assequible i un sistema d’ajudes accessibles.

 7. Ampliar i millorar el servei de mediació hipotecària mitjançant la individualització de casos i assessorament legal.

 8. Crear una oficina virtual i física d’assessorament hipotecari, garantint l’accés a la informació a tota la població per a la defensa dels seus drets davant les entitats bancàries.

 9. Fomentar el lloguer assequible i accessible mitjançant:

 10. Convenis de col·laboració i cessió d’habitatges buits propietat d’entitats bancàries

 11. Protecció davant impagament de rendes i desperfectes a particulars

 12. Sistema d’ajudes accessibles