POGRAMA ELECTORAL 26M

Cultura

 1. Fomentar la recuperació històrica, reconstrucció i protecció d’aquells edificis de valor històric i cultural que formen part del nostre patrimoni així com la revisió i catalogació d’edificis d’interés cultural i de patrimoni arquitectònic.

 2. Crear un cens arqueològic. Atés que Catarroja posseeix diferents troballes, es fa necessari tindre un cens propi així com recuperar les peces que hui no es troben depositades ni custodiades en el nostre municipi.

 3. Potenciar i revitalitzar els actes de les festes de cada barri com a part essencial de la cultura patrimonial i tradicional pròpia de Catarroja

 4. Crear un arxiu/fons fotogràfic amb l’aportació de tots aquells veïns que vulguen contribuir per a tindre una recopilació de memòria històrica i visual del nostre poble.

 5. Potenciar el Port: més enllà de formar part d’un meravellós paratge natural, entendre i donar a conéixer que el Port de Catarroja forma part de la nostra identitat cultural i per a això volem crear diferents activitats culturals que aconseguisquen totes les franges d’edat.

 6. Promoure el patrimoni cultural de Catarroja incloent el paisatgístic del port i la marjal. Creació del centre d’interpretació, visites guiades, passejos amb barca, observació d’ocells, explicació de la flora.

 7. Prioritzar les associacions i els col·lectius locals en l’agenda cultural i facilitar al temps els equipaments culturals a les associacions de la ciutat de manera que no hagen de pagar per a utilitzar-los

 8. Garantir les necessitats d’espais a aquelles associacions i entitats culturals que ho necessiten utilitzant i rehabilitant els edificis ja existents en la localitat.

 9. Potenciar i donar suport a la realització d’activitats culturals al carrer que fomenten la participació, la igualtat i la inclusió dels nostres veïns

 10. Escoltar a les diferents associacions i entitats i les farem partícips de les decisions.

 11. Remunicipalitzar el Teatre Auditori perquè no seguisca en mans privades i dotar-ho d’una programació de qualitat que atenga les preferències dels nostres ciutadans.

 12. Crear un Banc de Recursos i dotar-lo de la logística necessària perquè les entitats i els barris puguen gaudir dels recursos perquè puguen dur a terme les seues activitats.

 13. Assegurar i fomentar l’ús del valencià en l’administració pública, en el comerç i en la publicitat fent del valencià una eina bàsica de cohesió social del nostre poble.

 14. Prestar el suport necessari a les dues bandes de música així com a les seues escoles musicals per la gran labor cultural que exerceixen en la nostra localitat i sobretot per als nostres joves.